Detta är en gammal smedja. Den är byggd i 20-talet. Avsikten är att renovera den, så att turister kan besöka den och eventuellt även kan brukas av en riktig smed.
Håkastorp för i tiden och i dag (bilden ändrar när man går över med mus)
En old rökugn på Håkastorp hittades. Det var efter att fisken fångats eller dödats andra djur hängdes i ett fat. och kall röktes. Kallrökning är den metod som kött och fisk inte står i direkt kontakt med elden. Denna rökningen kan ibland ta dagar.